1.7.2019 osa-omistajan määritelmä muuttuu

Osaomistajiksi on tällä hetkellä määritelty yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet, jotka työskentelevät yrityksessä (työttömyysturvalaki 1920/2002). 

Uuden 1.7.2019 voimaan tulevan lain myötä yrityksessä työskentelevä ei-omistava perheenjäsen katsotaan palkansaajaksi.

Käytännössä muutos koskee yrittäjän ei-omistavia perheenjäseniä, jotka työskentelevät yrityksessä. Perheenjäsen, jolla ei ole omistusta, äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, on jatkossa palkansaaja. Perheenjäseneksi katsotaan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- ja avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa (esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat).


Uudistus tarkoittaa sitä, että yrityksessä työskentelevästä, ei-omistavasta perheenjäsenestä maksetaan 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu osaomistajan työttömyysvakuutusmaksun sijasta. Vuonna 2019 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta.

0
Feed

Jätä kommentti