Kolme kysymystä luontoiseduista

Mitä tehdään luontoiseduille palkattoman poissaolon aikana?


Luontoisedut ovat osa palkkaa, joten työnantajalla ei ole velvolli­suutta pitää niitä voimassa palkattoman poissaolon aikana. Työnantaja voi valita kolmesta vaihtoehdosta: otetaanko etu pois, pidetäänkö se voimassa luontoisetuna vai saako työntekijä käyttää esimerkiksi puhelinta tai autoa mutta maksaa itse kustannukset tai vähintään verotusarvon verran.


Asuntoedusta on oma säännöksensä, jonka mukaan työntekijällä on oikeus käyttää asuntoa, vaikka työnteko on hyväksyttävästä syystä keskeytynyt. Työnantajalla on hyvä olla selkeä ohjeistus ja käytäntö asiasta.


Otetaanko luontoisetu huomioon lomapalkassa ja -korvauksessa?


Laki ei rajoita pidennysten määrää. Koeaikaa voidaan pidentää, jos luontoisetu on vuosiloman aikana käytössä, sitä ei oteta enää erikseen lomapalkassa huomioon. Jos etu ei ole käytössä, se tulee korvata lomapalkassa verotusarvon suuruisena. Luontoiseduista lomakorvauksessa ei ole selkeää säännöstä tai ennakkoratkaisua, mutta työneuvoston lausunnon mukaan kaikki luontoisedut tulee ottaa lomakorvauksessa huomioon.


Opiskelija tai koululainen suorittaa yrityksessä opintoihin liittyvää ei-työsuhteista harjoittelua. Voiko hänelle tarjota työpäivinä ilmaisen aterian?


Jos hän saa oppilaitoksessa ilmaisen ruuan, myös harjoittelu­paikka voi tarjota aterian verovapaasti. Jos taas oppilaitoksessa ei ole ilmaista ruokailua, harjoittelupaikan tarjoamasta ateriasta syntyy veronalainen luontoisetu. Vaikka ennakonpidätystä ei voida toimittaa, ravintoetu tulee ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

0
Feed

Jätä kommentti