Päivitetyt ohjeet erityisalojen matkakustannusten korvauksista ja henkilökuntaeduista verotuksessa


Verohallinto on päivittänyt ohjetta erityisalalla työskentelevän matkakustannuksista (A53/200/2018). Ohje korvaa ohjeen Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2012:85 vaikutuksista erillisalan työntekijöiden verotukseen (28.1.2016, A12/200/2016). Ohjeessa on huomioitu mm. tuloverolain 72a §:ään tehty muutos koskien sitä, kuinka pitkän ajan kestävää työskentelyä samassa työskentelypaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla. Määräaika on vuoden 2018 alusta lukien kolme vuotta. Ohjeeseen on koottu myös muista Verohallinnon ohjeista erityisalaa koskeva ohjeistus.


Päivitetty ohje kokonaisuudessaan 


Verohallinto on päivittänyt ohjetta henkilökuntaeduista verotuksessa (A92/200/2018). Ohje korvaa aiemman, saman nimisen ohjeen. Ohjeessa on selkeytetty mm. terveydenhuoltoa koskevaa osuutta, omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan järjestämistapaa sekä tavanomaisen liikunnan määritelmää.


Päivitetty ohje kokonaisuudessaan


0
Feed

Jätä kommentti