Reaaliaikainen verotus tulee...

Reaaliaikainen verotus tulee käyttöön asteittain 1.1.2019 alkaen – mitä tämä tarkoittaa palkansaajalle ja miten käy veronpalautuksille?


1.1.2019 otetaan käyttöön tulorekisteri ja sen myötä Verohallinto siirtyy asteittain kohti yhä reaaliaikaisempaa verotusta. Mitä tämä oikein käytännössä tarkoittaa? Apulaisjohtaja Niina Arjanne Verohallinnosta antaa selkokieliset vastaukset:


Milloin reaaliaikainen verotus alkaa eli milloin tulorekisteri on tulossa käyttöön?


– Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen. Verohallinto on yksi tulorekisterin tietojen hyödyntäjä. Siirrymme askeltaen kohti yhä reaaliaikaisempaa tuloverotusta.


Mitä hyötyä tulorekisteristä ja reaaliaikaisesta verotuksesta on palkansaajalle?


– Tavoittelemme asiakkaillemme selkeää näkymää heidän kuluvan vuoden tulonmuodostukseensa sekä aiempaa parempaa ennakkopidätysprosentin vastaavuutta asiakkaan tulojen ja vähennysten tilanteeseen. Pyrimme siihen, että asiakkaan tiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella mahdollisimman kattavasti valmiina ja oikein, mikä on kaikkien etu.


Miten palkka, etuus- ja muut vastaavat tiedot siirtyvät tulorekisteriin? Tarvitseeko palkansaajan tehdä jotain?


– Vuodesta 2019 alkaen palkanmaksajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin. Vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot ovat henkilöasiakkaiden tarkasteltavissa lähes reaaliaikaisesti OmaVerossa.


Miten veroilmoitus jatkossa tarkistetaan ja korjataan ja mihin aikaan vuodesta? Muuttuvatko veroilmoituksessa tarkistettavat asiat tämän uudistuksen myötä millään tavalla?


– Veroilmoitus uudistuu keväällä 2019. Esitäytettyyn veroilmoitukseen on koottu samat tiedot kuin ennenkin. Ulkoasu on kuitenkin uudistunut ja veroilmoitusta korjataan eri tavalla kuin aiemmin. Veroilmoitusta voi korjata tai täydentää OmaVerossa. On hyvä kuitenkin huomata, että kuten aiemminkin: jos tiedot ovat kunnossa niin ei tarvitse tehdä mitään.


Onko 11.12.2018 viimeinen isompi koko kansan veronpalautuspäivä? Millaisia palautuksia tai jäännösveroja voi kuitenkin vielä jatkossakin tulla, ja mihin aikaan vuodesta?


– Kyllä vain. Vaikka olemme siirtymässä kohti mahdollisimman reaaliaikaista verotusta niin ihan täysin emme pääse eroon palautuksista ja jäännösveroista. Ensi vuodesta alkaen verotus valmistuu porrastettuna, ja veronpalautukset maksetaan elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Jäännösveron eräpäivät ovat elokuun ja helmikuun välillä. Maksupäivä ja eräpäivät ovat jatkossa nähtävissä henkilöasiakkaan verotuspäätöksessä.


Verohallinto on luopumassa paperipostin lähettämisestä. Millä aikataululla tämä tapahtuu ja miten Verohallinnon postia voi vastaanottaa sähköisesti?


– Väestörekisterikeskus on julkaissut Suomi.fi viestit -palvelun. Suomi.fi-viestit –palvelun käyttöönottamalla henkilöasiakkaat voivat jatkossa siirtyä sähköiseen viranomaisasiointiin. Tiedot toimitetaan OmaVeroon, ja Suomi.fi -palvelusta henkilö saa sähköpostiin erillisen muistutuksen OmaVeroon saapuneesta veroasiasta.


– Verohallinto luopuu paperipostin lähettämisestä vaiheittain. Vuoden 2019 perusverokortti tulee vielä paperipostina, vaikka olisikin ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön. Myös kiinteistöverotuspäätös tulee postitse kotiin vielä keväällä 2019.


Lähde: op.media 16.11.2018

0
Feed

Jätä kommentti