Toiminimien ja maatilojen yhtiöittäminen helpottuu vuonna 2018

Varainsiirtovero poistui vuoden alussa tapauksissa, joissa toiminimen tai maa- tai metsätilan omaisuutta siirretään yritysmuodon muutoksen yhteydessä osakeyhtiöön. Verovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.


Aiemmin, kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja sekä maa- tai metsätalouden harjoittaja perusti toimintaansa jatkamaan osakeyhtiön, hän joutui maksamaan 1,6−4,0 prosenttia varainsiirtoveroa siirtoon kuuluvan omaisuuden (kiinteistöt, arvopaperit sekä asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiön osakkeet) käyvästä arvosta.

Tämän vuoden alusta omaisuuden verotuskäytäntö muuttui niin, että kiinteistö voidaan siirtää osakeyhtiöön suoraan toiminimenVerovapaus edellyttää, että toiminimen varat ja velat siirretään muuttumattomina osakeyhtiöön ja sama henkilö jatkaa yritystoimintaa.


Lakimuutoksen hyötyihin kuuluu myös se, että hyvin kannattavat yritykset siirtyvät osakeyhtiön matalampaan verorasitukseen.


Sivutoimisena harjoitettava liiketoiminta tai maataloustulo ei tuloudu suoraan yrittäjälle ja vaikuta näin luonnollisen henkilön verotukseen.


Lakimuutokseen lähdettiin alunperin maatilojen tarpeista. Maatilojen yhtiöittämiseen on ollut kiinnostusta etenkin sivutoimisessa maataloudessa.


Vähäisempiä yhtiöittämisen hyödyt ovat metsätaloudessa, koska metsätilan yhtiöittäminen osakeyhtiöksi poistaa oikeuden metsävähennykseen. Luonnollisen henkilön harjoittaman metsätalouden tulot ovat pääomatuloja jo tällä hetkelläkin.


Esimerkkilaskelma varainsiirtoveron poistumisesta


Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, jonka toimitilojen käypä arvo on 300 000 euroa (kirjanpidossa 200 000 €),


haluaa muuttaa yhtiömuodon osakeyhtiöksi.


Kustannukset ovat:


• Osakeyhtiön perustaminen 330 €/PRH.


• Osakepääoma apporttina (toiminimen varat + velat siirtyvät osakeyhtiöön), jolla


kuitataan osakepääoman maksaminen 2 500 €. Osakepääoman ylittävä osuus kirjataan


useimmiten SVOP-rahastoon (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto).


• Tilintarkastajan on annettava lausunto apportista (erillinen tilintarkastajan veloitus).


• Kun kiinteistö siirtyi osakeyhtiölle ennen vuotta 2018, siitä piti maksaa verottajalle varainsiirtovero


(käypä arvo 300 000 € x 4 %) / 100 = 12 000 €


Yrittäjä tarvitsi siis 12 000 euroa ylimääräistä käteistä rahaa, jotta sai siirrettyä


omaisuuden osakeyhtiölle.


Varainsiirtoveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa enää 1.1.2018 tai sen jäl


keen tapahtuvissa luovutuksissa, joten esimerkkiyrittäjä säästää 12 000 euroa.


Luovutushetkenä pidetään sopimuksentekohetkeä.
0
Feed

Jätä kommentti