Verohallinnon korkoseuraamusten muutos astuu voimaan marraskuun 2017 alussa

Korkoseuraamusten muutos tulee myös voimaan 1.11.2017 alkaen. Jäännösverolle laskettavaa korkoa kutsutaan jatkossa huojennetuksi viivästyskoroksi ja palautuskorkoa kutsutaan palautuksille laskettavaksi koroksi. Korot lasketaan kaikille verovelvollisille samalla tavalla. Sekä huojennetun viivästyskoron ja palautuksille maksettavan koron laskemisen alkupäivä on sama. Korkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä laskien.


Lisäennakot tulee maksaa yhteisöillä siis kolme kuukautta aikaisemmin, jotta korkoseuraamuksilta vältyttäisiin. Muutoksella on vaikutusta jo heinäkuussa 2017 päättyviin tilikausiin. Veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä näille on 30.11.2017. Silloin on myös ennen ollut se viimeisin päivä, jolloin lisäennakkoa on voinut maksaa ilman korkoseuraamuksia. Korkoseuraamukset alkavat muutoksen johdosta kulua jo 1.11.2017 alkaen. Luonnollisilla henkilöillä nämä vastaavat korkomuutokset tulevat voimaan vuoden 2018 verotukseen.

0
Feed

Jätä kommentti