Verokorttimuutos 2019

Vuonna 2019 palkkakausikohtainen (A-verokortti) tuloraja poistuu kokonaan ja vaihtoehtona on vain yksi tuloraja koko vuodelle. Tämän myötä myös sivutuloverokortti häviää, jolloin kaikille palkkatuloille on sama ennakonpidätysprosentti. Sivutuloille ei enää lasketa erillisiä veroprosentteja, vaan sama verokortti käy kaikille palkkatuloille.


Vuoden 2019 verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan kopio riittää.


Jatkossa työntekijän tulee itse seurata tulorajan ylittymistä. Yksi tuloraja koko vuodeksi aiheuttaa sen, että palkkatulo ei välttämättä hyppää lisäveron puolelle, vaikka tuloraja ylittyy, koska on vain yksi verokortti kaikille työnantajille. Työntekijän täytyy itse ilmoittaa kaikille työnantajille mahdollisesta tulorajan ylityksestä, sillä seuranta tapahtuu työntekijän eikä työnantajan puolella. Jos työntekijällä on useita työnantajia, niin tulee kaikkien palkkojen kertymät laskea yhteen. Jos työntekijä huomaa, että tuloraja on ylittymässä vuoden loppuun mennessä tai esimerkiksi vähennykset muuttuvat, niin hän voi tilata muutosverokortin Omavero-palvelun kautta. OmaVero-palveluun pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla.


Vuonna 2019 muutokset veroilmoitukseen tehdään myös OmaVerossa. Ilmoitus on palvelussa ensimmäisen kerran ensi vuoden huhtikuussa ja siellä ilmoitusta voi täydentää määräpäivään asti.  Marraskuusta 2018 alkaen OmaVero-palvelussa voi myös hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa, tarkastella verotuspäätöksen tietoja, tehdä oikaisuvaatimuksen tai vastata selvityspyyntöön ja maksaa veroja verkkomaksuna.


Vuoden 2019 verokortteihin voi tehdä muutoksia joulukuun puolivälistä lähtien.

0
Feed

Jätä kommentti