Verosuunnittelu - vältä tarpeettomien verojen maksu

Verosuunnittelulla pyritään varmistamaan, etteivät yritys ja sen omistajat maksa tarpeettomia veroja. Eniten mahdollisuuksia verosuunnitteluun on osakeyhtiössä, mutta keinoja on olemassa myös henkilöyhtiöissä ja toiminimessä.


Verosuunnittelun tarkoituksena on ennakoida, millaisia veroseuraamuksia erilaisilla varojen nostamisvaihtoehdoilla on yritykselle ja sen omistajille, sekä vaikuttaa näiltä perittyjen verojen määrään ja ajoitukseen. Tärkeintä verosuunnittelussa on olla ajoissa liikkeellä.


Verosuunnittelu pitäisi aloittaa viimeistään 2−4 kuukautta ennen tilinpäätöstä, koska silloin tiedetään jo aika hyvin, millaiseksi tilikauden tulos on muodostumassa ja tarvittaville toimenpiteille jää riittävästi aikaa.


Verosuunnittelu ulotetaan pidemmälle kuin päättyvään tilikauteen. Haasteena on kuitenkin se, että verotuksen suunnittelu ja optimointi ovat vahvasti sidoksissa yrityksen tulokseen eikä koskaan tiedetä varmuudella, miten seuraavat tilikaudet tulevat menemään.


Myös kustannukset yhtiölle huomioitava


Osakeyhtiössä osakkaan verosuunnittelun peruskysymys on ”Palkkaa vai osinkoa?”. Osakkaan on päätettävä, nostaako hän varoja palkkana, osinkona vai näiden yhdistelmänä.Palkan ja osingon verotukselliseen edullisuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka paljon osakas tarvitsee rahaa yrityksestä elämiseensä ja millainen on yhtiön nettovarallisuus. Myös nostettujen varojen kokonaiskustannus yhtiölle tulisi ottaa huomioon arvioitaessa eri vaihtoehtoja.Palkkaa vai osinkoa 1Osakeyhtiössä osakkaan on päätettävä, nostaako varoja palkkana, osinkona vai näiden yhdistelmänä. Esimerkkilaskelma osoittaa, että kun palkkasumma on maltillinen ja yhtiössä on jokin verran nettovarallisuutta, edullisin lopputulos saadaan palkan ja osingon yhdistelmällä. Tällöin myös yhtiön kustannukset ovat pienemmät.


Verosuunnittelun keinoja eri yhtiömuodoissa Osakeyhtiö¹Henkilöyhtiö (Ay, Ky)Toiminimi
Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Vähennyskelpoisia ja saajalle verovapaita.Vähennyskelpoisia ja saajalle verovapaita.Ei voi maksaa itselleen verovapaata kilometrikorvausta eikä päivärahaa. Työmatkoista voi vaatia verotuksessa lisävähennystä.
PalkkaVähennyskelpoinen. Käytännössä aloittavassa yrityksessä osakkaiden on ensimmäisenä vuotena mahdollisuus nostaa vain palkkaa.
Yhtiömiehet voivat maksaa itselleen palkkaa tai tehdä yksityisnostoja. Vain palkka on vähennyskelpoinen yhtiölle. Runsaat yksityisnostot pienentävät yhtiön nettovarallisuutta.
Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen.

OsingotTuloksen (vapaan pääoman) karttuessa myös osingon nostaminen tulee mahdolliseksi. Osingot ovat yhtiölle vähennyskelvottomia ja osakkaalle pääomatuloa. Vero on 30 % kun veronalaiset pääomatulot ovat enintään 30 000 €. Veronalaisen pääomatulon ylittäessä 30 000  maksetaan ylimenevältä osalta veroa 34 %.Yhtiömiehet eivät voi maksaa itselleen osinkoja. Pääomatulo-osuus on aina 20 prosenttia, joka lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Jos nettovarallisuutta ei ole, koko tulos menee ansiotulona verotettavaksi.Yrittäjä ei voi maksaa itselleen osinkoja. Hän voi valita, haluaako hän pääomatulo-osuudeksi 0, 10 vai 20 prosenttia tuloksesta. Loput menevät ansiotulona verotettavaksi.
Vuokrat ja korot ²           Vähennyskelpoisia ja saajalle pääomatuloina verotettavia.Yritys voi maksaa osakkaalle korkoa tämän antamasta lainasta tai vuokraa tämän yritykselle vuokraamasta toimitilasta tai laitteesta.Vuokrat yhtiölle vähennyskelpoisia ja saajalle pääomatuloina verotettavia.Yritys voi maksaa osakkaalle vuokraa tämän yritykselle vuokraamasta toimitilasta tai laitteesta. Rahan lainaaminen yhtiölle ei ole mahdollista.


Ei mahdollinen
LuontoisedutLounas ja autoetu ovat YEL-yrittäjälle edullinen tapa lisätä nettopalkkaa.


Myös asuntoedun arvo saattaa olla käypää vuokraa alhaisempi.


Vähennyskelpoinen. Asuntoetu vaikuttaa pääomatuloverotettavaan osinkoon pienentämällä nettovarallisuutta, josta lasketaan osakkeen matemaattinen arvo, ja vähentää sitä kautta keveämmin verotetun osingon määrää.Yhtiölle vähennyskelpoisia vain, kun yhtiömiehille maksetaan palkkaa.Ei mahdollinen.


1) Osakeyhtiöt maksavat tuloksestaan 20 prosenttia yhteisöveroa toisin kuin henkilöyhtiöt ja toiminimet.
2) Yrittäjän ja osakkaiden verotuksessa on huomioitava myös muualta kuin omasta yrityksestä saadut vuokra- ja korkotulot, joita verotetaan aina pääomatulona.


Lähde: Rantalainen TILIPOSTI & Palkka 2/2018 -lehden kirjoitus


0
Feed

Jätä kommentti