Verovapaat matkakustannusten korvaukset v. 2017

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.


Päivärahan määrä v. 2017


  • osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
  • kokopäiväraha 41 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
  • ateriakorvaus 10,25 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.)
  • ulkomaan päivärahat (katso tästä)


Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.


Kilometrikorvauksen määrä v. 2017


Korvauksen enimmäismäärä (palkansaajan omistama tai hallitsema auto):


0,41 euroa kilometriltä, jota korotetaan
        0,03 euroa kilometriltä jokaiselta mukana olevalta matkustajalta, joiden kuljetus on työnantajan asia
        0,07 euroa kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
        0,03 euroa kilometriltä yli 80 kg tai kooltaan suurien esineiden kuljettamisesta
        0,09 euroa kilometriltä, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista metsäautotiellä tai muualla liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla


Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Työmatkakulut saa vähentää omassa verotuksessa verottajan vahvistamien ohjeiden mukaan.


Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään työhön liittyvien työtehtävien takia.


Työmatkasta on aina tehtävä matkalasku. Työnantaja korvaa työmatkasta aiheutuneet kulut matkalaskua ja kulukuitteja vastaan.


Lisää aiheesta verohallinnon sivuilta (katso tästä)

0
Feed

Jätä kommentti