Yksityisten osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset 8. helmikuuta, 

joiden perusteella yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron
vähimmäispääomavaatimus. Pääomavaatimus poistuu myös
asunto-osakeyhtiöiltä. Lisäksi osuuskunnan
vararahastointivelvollisuudesta luovutaan.
Muutokset tulevat voimaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2019.

Myös monet jo olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voivat vastaisuudessa halutessaan alentaa osakepääomaansa.

0
Feed

Jätä kommentti