Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuoltosopimus ja korvausten hakeminen


Oman työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle vapaaehtoista. Jos yrittäjä järjestää itselleen työterveyshuollon, hänellä pitää olla työterveyshuoltosopimus.


Työnantajayrittäjällä voi olla yhteinen työterveyshuoltosopimus työntekijöidensä kanssa. Tällöin sopimuksesta pitää ilmetä, että se koskee myös yrittäjää itseään. Jos yrittäjä haluaa itselleen eritasoisen työterveyshuollon (esim. laajemman sairaanhoidon), siitä pitää sopia työterveyshuoltosopimuksessa ja yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä. Asian pitää myös ilmetä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta.


Tarkista korvausten hakutapa – yksinyrittäjä vai työnantajayrittäjä


Vuoden ensimmäisellä käynnillä työterveyshuollon on tarkistettava


  • maksaako yrittäjä YEL- tai MYEL-vakuutusta
  • toimiiko YEL- tai MYEL-yrittäjä yksin vai onko hänellä työntekijöitä.

Jos yrittäjä toimii yksin, korvausta haetaan yrittäjän hakumenettelyllä (yrittäjäkohtaiset hakemuslomakkeet).


Jos yrittäjällä on palkattuja työntekijöitä, korvausta haetaan


Hakumenettelyä ei voi vaihtaa kesken kalenterivuoden.


Jos työnantajana toimiva yrittäjä valitsee työnantajan hakumenettelyn, korvausta haetaan sekä yrittäjän että työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista samalla lomakkeella (Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista SV 98a TTH).


Työnantajan hakumenettelyn käyttäminen edellyttää, että yrittäjän ja työntekijöiden työterveyshuolto kirjataan samaan työterveyshuoltosopimukseen ja toimintasuunnitelmaan. Lisäksi työterveyshuoltosopimuksen sisällön pitää olla yrittäjälle ja työntekijöille samanlaajuinen. Jos yrittäjän omien palvelujen sisältö on erilainen kuin työntekijöiden, yrittäjän pitää hakea omista kustannuksistaan korvausta erikseen yrittäjän hakumenettelyllä.


MYEL-yrittäjä saa tilakäynneistä valtionosuuden vain, jos hän käyttää yrittäjän työterveyshuollon hakumenettelyä. Jos yrittäjä ei maksa YEL- tai MYEL-eläkevakuutusta, hänellä ei ole oikeutta yrittäjän työterveyshuollon korvaukseen.

0
Feed

Jätä kommentti